• Gagatka

Zmiany w obostrzeniach dla podróżnych

Aby ograniczyć wprowadzanie i rozprzestrzenianie się bardziej zakaźnych wariantów wirusa do kraju, rząd duński zaostrzył wymagania dotyczące wjazdu. Wprowadzone zostają obowiązkowe testy i 10-dniowa kwarantanna. Nowe zasady obowiązują od niedzieli 7 lutego 2021 roku. Wraz z początkiem czerwca przepisy zostały zmienione. 

OSOBY PODRÓŻUJĄCE Z NEGATYWNYM TESTEM

Ograniczenia w podróżowaniu dla osób podróżujących z wynikiem negatywnym zależą od tego, gdzie dana osoba ma stałe miejsce zamieszkania i skąd wjeżdża. Turyści mieszkający w żółtych i pomarańczowych krajach UE i Schengen nie muszą mieć ważnego powodu podróży. Turyści wjeżdżający z pomarańczowych krajów UE i Schengen po negatywnym teście są jednak jako punkt wyjścia objęci wymogiem izolacji po wjeździe do Danii.

Ograniczenia dla osób podrózujących z krajów UE i Schengen

                                                        Żółte          Pomarańczowe      Czerwone     
 Obowiązek okazania testu przed wejściem na pokład samolotu                                             Nie Tak  Tak 
 Obowiązek testu po wjeździe do kraju   Tak  Tak  Tak 
 Obowiązek kwarantanny po wjeździe do kraju  Nie Tak  Tak
 Obowiązek przedstawienia ważnego powodu wjazdu  Nie Nie  Tak
 Obowiązek testu przed wjazdem do kraju, dla obcokrajowców*   Tak  Tak  Tak 

 Ograniczenia dla osób podróżujących z krajów spoza UE                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            Żółte          Pomarańczowe    Czerwone     
Obowiązek okazania testu przed wejściem na pokład samolotu                                             Nie Tak  Tak 
Obowiązek testu po wjeździe do kraju  Tak Tak  Tak 
Obowiązek kwarantanny po wjeździe do kraju  Nie Tak  Tak 
Obowiązek przedstawienia ważnego powodu wjazdu  Nie Tak  Tak 
Obowiązek testu przed wjazdem do kraju, dla obcokrajowców*  Tak Tak  Tak 

* Wymagania dotyczące ważnego powodu podrózy nie dotyczą obywateli Danii, a także obcokrajowców posiadających stałe miejsce zamieszkania lub zezwolenie na pobyt w Danii. Wymogi dotyczą miejsca zamieszkania, a ograniczenia zależą zatem od tego, czy obcokrajowcy mają stałe miejsce zamieszkania w kraju żółtym, pomarańczowym czy czerwonym. Wymóg testu dotyczący wejścia na pokład samolotu nie zależy od miejsca zamieszkania, ale opiera się na kolorze ostatniego kraju lub regionu wjeżdżającego do Danii. Cudzoziemcom, którzy nie spełniają wymagań, można odmówić wjazdu do Danii.

 Od 26 czerwca 2021 r. (wdrożenie fazy 4) wymogi izolacyjne po wjeździe z pomarańczowych krajów UE i Schengen nie będą miały zastosowania do turystów wjeżdżających na test negatywny.

OGRANICZENIA DLA PODRÓŻNYCH, KTÓRZY SĄ W PEŁNI ZASZCZEPIENI

Ograniczenia dla osób, które podróżują jako w pełni zaszczepione, zależą od tego, czy spełniają one duńskie warunki, aby zostać uznanym za w pełni zaszczepione.

Wymagane jest zatem, aby szczepienie zostało przeprowadzone w kraju UE lub strefy Schengen, a także w Andorze, San Marino, Monako i Watykanie, kraju OECD (obejmuje również Grenlandię i Wyspy Owcze) lub w żółtym kraju trzecim . Dodatkowo szczepionka musi zostać zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA). Ponadto, po pewnych ograniczeniach w podróżowaniu, wymagane jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania w kraju UE lub Schengen oraz Andorze, San Marino, Monako i Watykanie, kraju OECD (obejmuje również Grenlandię i Wyspy Owcze) lub w żółtym państwie trzecim. Warunki oznaczają, że turyści, którzy zostali zaszczepieni w żółtych krajach trzecich (tj. kraje spoza UE i Schengen oraz Andora, San Marino, Monako i Watykan, kraje OECD) spełniają warunki.

Obywatele Danii, w tym Duńczycy mieszkający za granicą, którzy mogą udokumentować, że przeszli szczepienia szczepionką zatwierdzoną przez EMA w kraju spoza UE/strefy Schengen (kraje trzecie) lub w Danii, są na równi z w pełni zaszczepionymi z UE oraz krajów strefy Schengen w odniesieniu do ograniczeń w podróżowaniu. Oznacza to, że są zwolnieni z testów i izolacji podczas podróży do Danii, chyba że wjazd pochodzi z czerwonego kraju lub regionu.

Do czasu wprowadzenia europejskiego paszportu koronowego (oczekiwanego 26 czerwca 2021 r.) dokumentacja szczepień przy wjeździe musi zawierać informacje, które można dziś przedstawić w duńskim paszporcie szczepień na sundhed.dk. Oznacza to, że w dokumencie muszą pojawić się następujące informacje:

- Imię i nazwisko.
- Data urodzenia
- Choroba / „szczepienie przeciwko chorobie”.
- Nazwa szczepionki.
- Status szczepień.
- Data wejścia w życie - godzina pierwszego (i drugiego szczepienia w trakcie szczepienia, gdzie wymagane są dwa zastrzyki).

Ograniczenia w podróży dla osób zamieszkałych w krajach UE i Schengen oraz Andorze, San Marino, Monako i Watykanie, krajach OECD lub żółtych krajach trzecich, które zostały zaszczepione szczepionką zatwierdzoną przez EMA w krajach UE i Schengen oraz Andorze, San Marino, Monako i Watykan, kraje OECD lub żółte kraje trzecie:

            Żółte           Pomarańczowe    Czerwone     
Obowiązek okazania testu przed wejściem na pokład samolotu                                                        Nie      Nie Tak
Obowiązek testu po wjeździe do kraju              Nie Nie Tak
Obowiązek kwarantanny po wjeździe do kraju   Nie Nie Tak
Obowiązek przedstawienia ważnego powodu wjazdu   Nie Nie Tak
Obowiązek testu przed wjazdem do kraju, dla obcokrajowców*              Nie Nie Tak

Ograniczenia w podróży dla osób zamieszkałych w innych krajach (tj. krajów spoza UE i Schengen oraz Andory, San Marino, Monako i Watykanu, krajów OECD i żółtych krajów trzecich) i które zostały zaszczepione:

           Żółte            Pomarańczowe     Czerwone    
Obowiązek okazania testu przed wejściem na pokład samolotu                                           Nie Tak/Nie** Tak
Obowiązek testu po wjeździe do kraju Tak Tak Tak
Obowiązek kwarantanny po wjeździe do kraju Nie Tak Tak
Obowiązek przedstawienia ważnego powodu wjazdu Nie Tak Tak
Obowiązek testu przed wjazdem do kraju, dla obcokrajowców* Tak Tak Tak

* Wymagania dotyczące ważnego powodu podróży nie dotyczą obywateli Danii, a także obcokrajowców posiadających stałe miejsce zamieszkania lub zezwolenie na pobyt w Danii. Wymogi dotyczą miejsca zamieszkania, a ograniczenia zależą zatem od tego, czy obcokrajowcy mają stałe miejsce zamieszkania w kraju żółtym, pomarańczowym czy czerwonym. Cudzoziemcom, którzy nie spełniają wymagań, można odmówić wjazdu do Danii.
** Wymóg testu na wejście na pokład samolotu nie zależy od miejsca zamieszkania. Osoby, które zostały zaszczepione w Grenlandii, Wyspach Owczych, kraju UE lub Schengen, Andorze, San Marino, Monako, krajach OECD Watykanu lub żółtych krajach trzecich i które wjeżdżają z krajów żółtych lub pomarańczowych, są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia testu. Obywatele duńscy, którzy zostali zaszczepieni w kraju trzecim i wjeżdżają z krajów żółtych lub pomarańczowych, są zwolnieni z wymogu testu.

OGRANICZENIA DLA PODRÓŻNYCH, KTÓRZY WCZEŚNIEJ BYLI ZARAŻENI COVID-19

Ograniczenia dla osób podróżujących, które już były zarażone COVID-19 zależą od tego, gdzie te osoby mają stałe miejsce zamieszkania i skąd wjeżdżają do Danii. Dodatkowo muszą spełniać warunki, dzięki którym będą uznane za osoby, które już chorowały na COVID-19 . Aby spełnić te warunki, osoby te muszą być w stanie przedstawić dokumentację na pozytywny wynik testu PCR, który został wykonany co najmniej 14 dni i co najwyżej 8 miesięcy przed wejściem na pokład samolotu i przed wjazdem do Danii.

Ograniczenia dla osób podróżujących z krajów UE i Schengen:

           Żółte           Pomarańczowe     Czerwone    
Obowiązek okazania testu przed wejściem na pokład samolotu                                            Nie Nie Nie
Obowiązek testu po wjeździe do kraju Nie Nie Nie
Obowiązek kwarantanny po wjeździe do kraju Nie Nie Tak
Obowiązek przedstawienia ważnego powodu wjazdu Nie Nie Tak
Obowiązek testu przed wjazdem do kraju, dla obcokrajowców* Nie Nie Nie

Ograniczenia dla osób podróżujących z krajów spoza UE i Schengen:

                                                                                                                                                               Żółte            Pomarańczowe     Czerwone    
Obowiązek okazania testu przed wejściem na pokład samolotu                                            Nie Nie Nie
Obowiązek testu po wjeździe do kraju Nie Nie Nie
Obowiązek kwarantanny po wjeździe do kraju Nie Nie Tak
Obowiązek przedstawienia ważnego powod wjazdu Nie Tak Tak
Obowiązek testu przed wjazdem do kraju, dla obcokrajowców* Nie Nie Nie

* Wymagania dotyczące przedstawienia ważnego powodu wjazdu nie dotyczą obywateli Danii, a także obcokrajowców posiadających stałe miejsce zamieszkania lub zezwolenie na pobyt w Danii. Wymogi dotyczą miejsca zamieszkania, a ograniczenia zależą zatem od tego, czy obcokrajowcy mają stałe miejsce zamieszkania w kraju żółtym, pomarańczowym czy czerwonym. Cudzoziemcom, którzy nie spełniają wymagań, można odmówić wjazdu do Danii.

OSOBY OBJĘTE WYMOGIEM OKAZANIA TESTU I KWARANTANNĄ

Osoby objęte wymogiem okazania testu przed wejściem na pokład samolotu, muszą być w stanie przedstawić negatywny wynik testu, który ma co najwyżej 48 godzin podczas wchodzenia na pokład samolotu na lotnisku, z którego odlatują. Jeśli jakaś osoba jest objęta wymogiem okazania testu przed wjazdem do kraju, musi ona być w stanie przedstawić negatywny test, który w momencie przekraczania granicy ma co najwyżej 48 godzin, tj. podczas kontroli granicznej w Danii.

W przypadku sób objętych wymogiem testu po wjeździe, wymóg ten zależy od tego, czy podróżują one samolotem, czy przez granice morskie i lądowe. Jeśli przylatują samolotem, z reguły muszą przejść szybki test na lotnisku, dlatego też po przylocie zostaną one przekierowane bezpośrednio do centrum testowego. Jeśli osoby te przekraczają granicę drogą morską lub lądową, muszą przejść szybki test lub test PCR nie później niż 24 godziny od czasu wjazdu do Danii.

Osoby oobjęte wymogiem kwarantanny, z reguły muszą odbyć 10 dniową kwarantannę. Można ją jednak przerwać ujemnym testem PCR, wykonanym najwcześniej czwartego dnia po wjeździe do Danii.

  • Kliknięć: 14405
0
0
0
s2sdefault