• Start

Masz papierowy klippekort, wymień go na pieniądze

 

Papierowe klippekorty-czyli karnety uprawniające do 10-ciu przejazdów pociągiem, metrem czy autobusem, już dawno przeszły do lamusa. Dzisiaj, zamiast odbijać papierowy karnet, korzystamy z karnetu w formie karty lub zakupionego przez telefon. Ze starych klippekortów można było korzystać do 1 stycznia 2017 roku. Po tym czasie straciły one ważność, ale nie straciły na wartości. Bowiem do dnia 16 sierpnia 2019 roku, za niewykorzystane papierowe karnety otrzymamy zwrot pieniędzy.

 

Co zrobić, aby otrzymać zwrot? Należy wypełnić formularz dostępny na stronie:

https://www.dsb.dk/kampagner/dsb-klippekort/

Następnie wraz z papierowym klippekortem wysłać go do centrum klienta DSB w Taastrup. Formularz można również dostać w punktach obsługi klienta DSB oraz w 7-eleven znajdujących się na stacjach DSB. Koszty wysyłki również zostaną zwrócone. Starych karnetów nie można zwrócić w punktach obsługi klienta DSB.

Należy pamiętać, aby przed wysłaniem klippekortów, zrobić ich zdjęcie. Jeżeli list z karnetami zaginie na poczcie lub w firmie komunikacyjnej wystąpi błąd, posiadając takie zdjęcie zwrot kosztów nadal będzie możliwy. Dobrze jest też zachować kwitek nadania listu, aby móc udowodnić, iż faktycznie został on wysłany.


Zwrócone pieniądze zostaną wpłacone na Nemkonto lub jeżeli ktoś z tego korzysta, na konto aplikacji Midttrafik. Jest to to aplikacja na telefon, służąca do zakupu biletów na przejazdy komunikacją miejską. Decyzja o tym gdzie zostaną wysłane pieniądze, należy do nas.. Jest tylko jedno ale... Jeżeli zwrot wpłynie na nasze Nemkonto, to koszty poniesione z tytułu wysyłki starych karnetów także zostaną zwrócone. Jeżeli zwrot trafi na aplikację Midttrafik, nie otrzymamy zwrotu za wysłany list. Zamiast tego nasze konto Midttrafik zasilą dwa dodatkowe klipy (bilety).

W Sydtrafik stare klippekorty można spieniężać do 15 sierpnia 2019 roku. Ostateczny termin zwrotu biletów autobusowych został przekroczony.

Zatem może warto przeszukać w domu szuflady, aby gdzieś na dnie znaleźć pieniądze w postaci starych kartonowych karnetów. Udanych poszukiwań.

  • Kliknięć: 6413
0
0
0
s2smodern

Zasiłki dla bezrobotnych po pracy za granicą

Prawie 1400 osób w samej Małopolsce pobierało w 2016 roku zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą, natomiast 530 osób transferowało zasiłek z krajów Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najwięcej osób pobiera świadczenia po pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Austrii oraz Niemczech – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Kończąc pracę w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii warto pamiętać o kilku kwestiach, które w znacznym stopniu ułatwią ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych czy szukanie pracy u kolejnego pracodawcy.

Załóżmy, że Polak wykonujący w Danii legalną i udokumentowaną pracę kończy zatrudnienie i chce wrócić do kraju. Ma wówczas prawo do zasiłku dla bezrobotnych na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w Danii. Musi się jednak o niego postarać jeszcze przed wyjazdem do Polski. Jeżeli zaniedba tę kwestię na miejscu, wróci do kraju i zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych na warunkach i w kwotach polskich, które z reguły są dużo niższe niż świadczenia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii.

Warto więc pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze należy starać się o ustalenie prawa do zasiłku w kraju wykonywania ostatniego zatrudnienia, bo jest to korzystniejsze finansowo.
W niektórych przypadkach zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany za granicą na okres dłuższy niż w Polsce. Dodatkowo świadczenia uzyskane na przykład w Danii można, po okresie czterech tygodni, transferować do Polski. Oznacza to, że możemy mieszkać i szukać pracy w Polsce, a równocześnie przez okres 3 do 6 miesięcy pobierać zasiłek przyznany w Danii.

Co zrobić, żeby móc transferować zasiłek? Należy zgłosić taką chęć w Styrelsen for Fastholdelse Og Rekruttering w Danii. W tej instytucji osoba bezrobotna będzie pobierała świadczenia i dlatego to ona wyda osobie bezrobotnej dokument U2, potwierdzający prawo do transferu zasiłku do Polski. Transfer zasiłku będzie niemożliwy, jeżeli decyzję o ubieganie się o zasiłek osoba bezrobotna podejmie dopiero w Polsce. Wówczas – przypomnijmy – będzie miała prawo do zasiłku wyłącznie na zasadach obowiązujących w naszym kraju.

Jeżeli osoba wracająca do kraju po pracy na przykład w Danii nie postarała się za granicą o zasiłek, w Polsce zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Rejestruje się tam jako osoba bezrobotna i uzupełnia wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą, dołączając do niego dokument U1, który dokumentuje okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii. Należy się o niego postarać w Styrelsen for Fastholdelse Og Rekruttering w Danii. Bez niego w Polsce procedura przyznania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą wydłuży się średnio od trzech do sześciu miesięcy.

Za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy dokumenty danej osoby trafiają do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, który w Polsce jest instytucją upoważnioną do wydawania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do zasiłku po pracy za granicą. Decyzję wydaje on zawsze w oparciu o dokumentację potwierdzającą zatrudnienie za granicą i po stwierdzeniu, że w czasie wykonywania pracy na przykład w Danii dana osoba była związana z miejscem zamieszkania znajdującym się w Polsce.

Warto zaznaczyć, że wojewódzki urząd pracy rozpatrując wniosek o ustalanie prawa do zasiłku po pracy za granicą nie może wystąpić do zagranicznej instytucji z prośbą o wydanie dokumentu U1. Jest on wydawany wyłącznie na wniosek osoby bezrobotnej, która pracowała w danym kraju UE/EOG lub Szwajcarii. Warto o nim pamiętać także dlatego, że jest on pomocny w kontaktach z przyszłymi pracodawcami czy przy ustalaniu prawa do emerytury.

Podsumowując, osoba bezrobotna powinna starać się o uzyskanie zasiłku w pierwszej kolejności w Danii, jednak w sytuacji, gdy otrzymała odmowę lub w ogóle nie złożyła tam wniosku, po powrocie do kraju powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, aby ubiegać się o ustalenie prawa do zasiłku na zasadach polskich.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

  • Kliknięć: 7327
0
0
0
s2smodern

Polskie prawo jazdy, wymieniać czy nie?

PL driving license front1

 

Dania to kraj, do którego Polacy przyjeżdżają w celach zarówno turystycznych jak i zarobkowych. Nowo przybyłe osoby zastanawiają się często, czy mogą prowadzić w Danii auto posiadając polskie prawo jazdy. Jakie są zasady dotyczące polskiego prawa jazdy? Czy można z niego korzystać, czy może jednak należy je wymienić na duńskie. 

Konieczność wymiany polskiego dokumentu zależy od tego, czy osoba przebywająca na terenie Danii jest tu rezydentem. Za rezydenta natomiast uważa sie osobę, która osiedla się w Danii, ze wzgledów osobistych lub zawodowych, na okres minimum 185 dni. Pod uwagę bierze się stałe miejsce zamieszkania danej osoby , jak równiez czy fakt czy jej najbliższa rodzina ( malzonek/ka, dzieci) również przebywają na terenie Danii.

Za rezydenta nie uważa się natomiast osobę, która w Danii przebywa tymczasowo, np. w celach biznesowych czy szkoleniowych. Dotyczy to również osób nie posiadających związków osobistych w Danii (rodzina), jak również osób, które pracują w Danii ale posiadaja rodzinę w innym kraju, do którego regularnie wracają.

Osoby tymczasowo przebywające w Danii, posiadające zagraniczne prawo jazdy

Osoby nie bedące rezydentami Danii, mogą korzystać z zagranicznego prawa jazdy kiedy:

1. Dokument został wystawiony w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

2. Jest to prawo jazdy z Wysp Owczych.

3. Jest to prawo jazdy z Grenlandii.

4. Jest to tymczasowe prawo jazdy wystawione w Finlandii, Islandii, Norwegii lub Szwecji.

5. Jest to zagraniczne prawo jazdy ( nie wystawione w kraju UE czy EOG) wykończone łacińskimi literami lub jest przetlumaczone na język angielski, duński bądź francuski. Tlumaczenie musi być wykonane przez tlumacza przysięgłego.

6. Jest to miedzynarodowe prawo jazdy.

 

Turystyczne prawo jazdy, przy tymczasowym pobycie w Danii

Osoby tymczasowo przebywające w Danii, które nie zabrały z kraju swojego prawa jazdy, mogą wyrobić tak zwane prawo jazdy turystyczne. W tym celu należy się skontaktować z duńska policją.

 

Rezydenci z zagranicznym prawem jazdy

Rezydenci czyli osoby przebywajace w Danii dłużej niż 185 dni, są w niektórych przypadkach zobowiazani do wymiany zagranicznego prawa jazdy na duńskie.

O tym czy dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów trzeba wymienić oraz czy przed jego wymianą należy zdać egzamin, decyduje fakt, w którym kraju został on wystawiony. Dodatkowo istnieją różne zasady odnośnie, jak długo można zwlekać z wymianą dokumentu.

 

Prawo jazdy wydane na Wyspach Owczych, w kraju UE lub EOG (Islandia, Norwegia i Lichtenstein)

Jezeli dokument ma ważność 15 lat dla grupy 1 kategorii lub 5 lat dla grupy 2 kategorii, nie ma wymogu wymiany prawa jazdy. Na terenie Danii można poruszać się pojazdami, do których prowadzenia zezwala zagraniczne prawo jazdy. Jest jednak jeden warunek. Należy spełnić warunek dotyczacy wieku, który obowiazuje przy wystawieniu prawa jazdy w Danii (z pewnymi wyjątkami dla dokumentów wystawionych w krajach UE i EOG).

W prawie jazdy wystawionym na Wyspach Owczych, nie akceptuje się okresu ważności dokumentu, po ukonczeniu przez jego posiadacza 75 roku zycia. Dotyczy to dokumentów uprawniajacych do prowadzenia pojazdów z grupy 1. Dla posiadaczy prawa jazdy na pojazdy z grupy 2, granica wiekowa to 70 lat.

Mozliwosc wymiany zagranicznego prawa jazdy istnieje, nawet kiedy niema takiego wymogu. Wymiana dokumentu na ogół nie wiaże się z dodatkowym egzaminem.

Należy zwrócić uwagę, iż jeżeli ważność zagranicznego prawa jazdy jest dluższa niz 15 lat dla grupy 2 kategorii, oraz 5 lat dla grupy 1 kategorii, obowiązkowe jest wymienienie dokumentu. Należy tego dokonać w okresie do 2 lat, od spełnienia warunków stałego pobytu na terenie Danii (rezydenci). Wymiana jest niezbędna aby nadal móc prowadzić pojazdy mechaniczne.

 

Prawo jazdy wydane na Grenlandii

Z prawa jazdy wydanego na Grenlandii można korzystać do 90 dni, od rozpoczęcia rezydencji w Danii. Należy oczywiście spelnić warunek wiekowy, do posiadania prawa jazdy. W związku z wymianą dokumentu, należy zdać kontrolny egzamin.

 

Prawo jazdy wydane w innych krajach

To jak długo można korzystać z zagranicznego prawa jazdy oraz czy przy jego wymianie nalezy zdac kontrolny egzamin, zależy  oczywiście od kraju/stanu, w którym zostało ono wystawione. W związku z tym państwa te dzieli się na: grupę 1, grupę 2 oraz państwa pozostale.

 

 Grupa 1  Grupa 2
Australijskie Terytorium Stołeczne Singapur
 Brazylia USA 
 Japonia  Kanada
 Chińskie Taipei (Taiwan)  Australia (bez ATS)
Korea Południowa  Chile
 Rosja  Bośnia-Hercegowina
Ukraina  Wyspa Man (Island of Man)
 Szwajcaria Serbia

 

Państwa pozostałe

Jeżeli prawo jazdy zostało wystawione w kraju innym niż te wymienione w tabeli powyżej, to można z niego  korzystać do 90 dni, od rozpoczęcia rezydencji w Danii.  Należy oczywiście spelnić warunek wiekowy, do posiadania prawa jazdy w Danii.

Źródło: http://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Ombyt-udenlandsk-korekort-til-dansk.aspx

  • Kliknięć: 11331
0
0
0
s2smodern

Smak Bałtyku: Epizod IV

Smak Bałtyku: Epizod IV

Przez całe pokolenia Morze Bałtyckie było miejscem pracy i przyjemności, nadziei i tragedii. Jedni przybywali tam znad Morza Północnego albo Oceanu Atlantyckiego, inni przypływali wodami rzek - Torniojoki, Kemijoki, Newy, Dźwiny, Wisły czy Odry. Fiordy, klify, piaszczyste plaże, urokliwe porty, rybackie łodzie, dzika przyroda, cudowne krajobrazy - takie jest Morze Bałtyckie, ze wszystkimi tajemnicami i historiami jakie w sobie skrywa. Fascynujące miejsce dla podróżników i wczasowiczów, ale jednocześnie groźne dla zawodowych żeglarzy.

W miatseczku Flensburgu, położonym w północnej części Niemiec w pobliżu granicy z Danią, w maju 2015, pożegnaliśmy się z Morzem Bałtyckim kończąc Epizod III naszej ‘bałtyckiej odysei’. Dwanaście miesięcy później byliśmy tam ponownie. Zdawało się, że poprzednia wyprawa zakończyła się już dawno temu, a teraz rozpoczynaliśmy Epizod IV - podróż przez krainę Małego i Dużego Bełtu i cieśninę Sund, które poprzez Kattegat łączą Morze Bałtyckie z Morzem Północnym i Oceanem Atlantyckim.

Czytaj więcej: Smak Bałtyku: Epizod IV

  • Kliknięć: 4100
0
0
0
s2smodern

Zwrot podatku

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku, miliony osób w Danii otrzymają zwroty podatku. Na konto przeciętnego podatnika wpłynie średnio 5063 korony.

Na konferencji prasowej Skat ujawnił, iż w sumie wypłaci podatnikom 17,1 miliarda koron. Zwroty trafią do około 3,4 miliona podatników.

Co ciekawe, wysokość wypłacanych zwrotów różni się, w zależności od komuny, w której mieszka podatnik. I tak najwyższe zwroty otrzymają osoby mieszkające w komunie Rudersdal. Natomiast osoby mieszkające w komunie Bornholm, otrzymają najmniej.

Nadpłacony podatek nie zostanie wpłacony na konta niemal 470.000 osób. Może to być spowodowane na przykład długami. W takim przypadku nadpłacony podatek zostanie wykorzystany do zlikwidowania zadłużenia.

Możliwe zatem, iż we wtorek sklepy będą bardziej niz zwykle przepełnione kupującymichętnymi do wydania pieniędzy, które właśnie zasiliły ich konto.

 

  • Kliknięć: 7010
0
0
0
s2smodern